Forældrekøb

Det skal du være opmærksom på ved et forældrekøb

You are here:

Overvejer du forældrekøb? Og hvad er fordelene og ulemperne egentlig ved et forældrekøb?

Et forældrekøb er, når forældre køber en bolig for at leje den ud til deres børn. Specielt i storbyerne som Aarhus og København er forældrekøb udbredt, da det kan være svært for barnet at finde en lejebolig, bl.a. på grund af de høje lejepriser eller mangel på lejeboliger. På den måde kan forældre hjælpe deres børn med at finde en bolig til en overkommelig pris.

Forældrekøb – en investering

Et forældrekøb kan være en rigtig fin form for investering for forældre. Her kommer dine penge ud at arbejde, i stedet for de står på en indlånskonto, hvor du i mange tilfælde ikke kan få en høj rente. Forældrekøb er dog ikke uden risici, da du ikke kan vide dig sikker på boligpriserne, og hvordan de udvikler sig over de kommende år. For dig der tror på stigende boligpriser, er der rigtig god grund til at købe en bolig. Jo længere tid du forventer at eje boligen, jo større sandsynlighed er der for at priserne er højere, når du skal sælge boligen igen. På den måde kan omkostningerne ved køb og salg af boligen blive fordelt ud over en længere årrække.

Hvis du har lyst til at sætte dig ind i de basale regler ved forældrekøb, har 20% til egenfinansiering, tror på stigende boligpriser og har en lang tidshorisont i boligen på 6 år eller mere, så vil det være en rigtig fornuftig idé at give sig i kast med forældrekøb.

Hvad skal du være opmærksom på ved et forældrekøb?

Når forældrene erhverver sig en bolig og udlejer den til deres barn, er det forældrene der er skattepligtige af deres indtægter. Forældrene har fradrag for deres udgifter til lejemålet, såsom vedligeholdsarbejde, ejendomsskabt, renovation mv. Altså er det forældrene der påtager sig alle forpligtelserne i forbindelse med boligen.

Foruden udgifter til lejemålet og forpligtelser i forbindelse med boligen, er det også forældrene der holder regnskab over lejeforholdets indtægter og udgifter. Det er et krav, at forældrene udarbejder et årligt regnskab for udlejningen, og dette regnskab udfærdiges ud fra den beskatningsmodel, forældrene har valgt.

Som forældre kan man vælge mellem tre forskellige beskatningsmodeller:

  • De almindelige personskatteregler

Overskuddet fra udlejningen beskattes på sammen måde som en almindelig lønindkomst. Her kan der fratrækkes ejer udgifter til boligen såsom renovation, ejendomsskat mv. Denne model er den mindst skattemæssig fordelagtige.

  • Virksomhedsordningen

Regnskabet skal leve op til kravene i bogføringsloven. Alle udgifter kan fratrækkes direkte i lejeindtægten, inden det udbetalte overskud fra firmaet beskattes som personlig indkomst. Hvis udlejningen giver et samlet overskud, kan det fratrækkes i udlejerens personlige indkomst.

  • Kapitalafkastningsordning

Kapitalafkastet fra udlejningen beskattes som kapitalindkomst og ikke som personlig indkomst. Her er skattesatsen laver, og man skal heller ikke betale arbejdsmarkedsbidrag. Forældrene betaler skat af overskuddet før renter, og fratrukket kapitalafkast. Herefter beskattes det beregnede overskud som personlig indkomst, mens renteudgiften fradraget i kapitalindkomsten.

Ejer forældrene boligen alene skal der ikke betales ejendomsværdiskat, men ejer forældrene boligen sammen med barnet skal der betales ejendomsværdiskat i udlejningsperioden. 

Boligstøtte og fremlejning af forældrekøb

Når barnet lejer boligen af deres forældre, kan barnet stadig søge boligstøtte, da forholdet er underlagt de almindelige regler i lejelovgivningen. Før barnet kan søge boligstøtte, er det et krav, at der udarbejdes en lejekontrakt mellem forældre og barn, som barnet kan bruge til at ansøge. Derudover kan barnet også fremleje et eller flere værelser i lejligheden. Vi anbefaler herved, at der bliver udarbejdet en indbyrdes fremlejekontrakt mellem barnet og den enkelte bofælle. Når barnet fremlejer et værelse kan det dog have betydning for boligstøtte. Inden I beslutter jer for at fremleje et værelse i en ejerlejlighed, skal I være sikre på, at det er tilladt i henhold til ejerforeningens vedtægter.

Vi hjælper dig med dit kommende boligkøb

Står du over for et forældrekøb, eller er du stadig i overvejelsesfasen? Så tilbyder vi et gratis rådgivningsmøde, hvor vores uvildige økonomiske rådgivere kigger din økonomi igennem, lægger et budget og kommer med gode råd og sparring.

Boligpakken inkluderer køberrådgivning, økonomisk rådgivning. bankskifte, Boligadvokat, byggeteknisk gennemgang

Book et gratis og uforpligtende møde

Lad os sætte os sammen og kigge på din økonomi og tale om dine fremtidsplaner, så vi kan sikre dig de bedste vilkår.

Book Gratis Møde

Lad finansielle eksperter gøre alt arbejdet for dig

Som uvildige finansielle rådgivere forhandler vi de bedste tilbud hjem til dig på baggrund af din økonomi og drømme.
Bliv Kontaktet

Vi arbejder ud fra princippet no cure, no pay

Det koster dig ikke noget før du er tilfreds med de løsninger vi forhandler hjem på dine vegne.
Ring til os: 42 901 802

Vi er 100% på din side

Al den hjælp og rådgivning, du får hos Pengerådgivning, er altid uvildig. Vi modtager hverken kickback eller andre fordele for at fremhæve særlige banker frem for andre. Du kan altså være sikker på, at vores løsninger og rådgivning udelukkende har dine interesser på sinde.

Book gratis møde

Book dit gratis og uforpligtende møde med en af vores dygtige uvildige finansielle rådgivere.

Bliv kontaktet

Skriv en mail til os og bliv kontaktet af vores dygtige uvildige finansielle rådgivere.

Ring til os

Har du spørgsmål omkring hvordan vi kan hjælpe dig, så er du altid velkommen til at ringe.