You are here:

Datapolitik for Pengerådgivning

Datapolitik og Behandling af Personoplysninger

I det følgende kan du læse, hvorledes vi hos Pengerådgivning behandler dine personoplysninger, når du benytter vores hjemmeside og vores øvrige digitale services. Vi gør os umage for at behandle alle personoplysninger sikkert, fortroligt og naturligvis at overholde den gældende lovgivning for persondatahåndtering. Det gør vi ikke kun fordi, det er et lovkrav, men fordi det er vigtigt for os, at du kan føle dig tryg, når du benytter vores services og rådgivning.

Persondata

Persondata eller personoplysninger defineres i denne sammenhæng som alle slags informationer, der er i et eller andet omfang, kan henføres til dig. Det kan være alt fra navn og adresse til et billede eller en IP-adresse.

Dataansvarlig

Ifølge den gældende persondatalovgivning betragtes Pengerådgivning som dataansvarlig i forhold til de personoplysninger, du deler med os. Nedenfor finder du vores kontaktoplysninger.

Pengerådgivning (Vi har tilladelse af Finanstilsynet under navnet Energy Proactive Revolution ApS)
Lyngbyvej 2
2100 København Ø
Tlf.: 42 901 802
E-mail: Kontakt@pengeraadgivning.dk

Formål

For at kunne tilbyde dig retvisende rådgivning og services, er vi nødsaget til at indsamle og behandle visse personoplysninger. Det er ganske enkelt essentielt for de serviceydelser, vi tilbyder. Dit samtykke er altså nødvendigt, for at du kan benytte de af vores serviceydelser og produkter, som kræver at vi registrerer og behandler dine personoplysninger. Dette gælder eksempelvis vores finansielle rådgivning, vores Tryghedspakker eller brug af vores beregnere og kontaktformularer. Efterfølgende anvender vi den indsamlede information for at kunne tilbyde dig værdifuld viden og information om eks. markedet eller relevante produkter, når du har givet os dit samtykke til, at vi har lov til at kontakte dig. I tilfælde hvor vi opdager åbenlyse fejl i de oplysninger, vi har indsamlet om dig, vil vi forsøge at rette disse. Det kunne eksempelvis være tastefejl i forbindelse med registrering af din adresse eller e-mailadresse.

Hvis du blot læser indhold på vores hjemmeside, forbliver du anonym. Vi benytter Google Analytics og cookies, for bl.a. at kunne forbedre vores services løbende, men i den forbindelse registreres du kun som bruger, ikke som person, og du kan let slette dine cookies igen. Du kan læse mere om vores Cookie Politik, samt hvordan du kan slette dine cookies her:

https://pengeraadgivning.dk/cookie-og-privatlivspolitik/

Hvilken type oplysninger behandles?

Pengerådgivning registrerer og behandler kun oplysninger som du selv eksplicit oplyser til vores rådgivere eller indtaster via vores online services, platforme og systemer. Hvilke informationer, der behandles afhænger af hvilken service, der benyttes. Eksempler på data kunne være følgende: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse, låneoplysninger og privatøkonomiske oplysninger. Vi indhenter altid kun den data, der er nødvendig for at kunne levere en given service eller tilfredsstillende rådgivning. Skriver man sig op til vores nyhedsbrev, er det eksempelvis ikke nødvendigt for os at indhente information omkring dine nuværende låneforhold, men vi er selvsagt nødt til at få oplyst dine kontaktinformationer, for at kunne sende dig nyhedsbrevet. Derimod er vi nødt til at indhente en række oplysninger omkring din bolig samt dine låneforhold for at kunne levere en retvisende låneovervågning i forbindelse med vores Tryghedspakker og vi er nødt til at kende til dine privatøkonomiske forhold for at kunne yde dig økonomisk rådgivning.

Sikkerhed

Pengerådgivning tager sikkerheden af dine oplysninger alvorligt og bevarer således udelukkende dine oplysninger på servere med et højt sikkerhedsniveau. Pengerådgivning foretager løbende de fornødne sikkerhedsforanstaltninger både administrativt og teknisk, for at sikre at dine oplysninger ikke går tabt, forringes, tilintetgøres hændeligt eller forsætligt samt kommer til uvedkommendes kendskab. Pengerådgivning anvender udelukkende dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning. Dine oplysninger bliver ikke offentliggjort, videresolgt, forringet, fortabt eller misbrugt og behandles i øvrigt ikke på anden måde, der er i strid med lovgivningen. Også internt tager Pengerådgivning håndteringen af persondata meget alvorligt. Vi træner løbende alle medarbejdere i korrekt håndtering af persondata og kontrollerer at reglerne overholdes. Persondata for både kunder og medarbejdere opbevares altid sikkert, uanset om disse er af digital eller fysisk karakter, og er kun tilgængelige for de medarbejdere, der har brug for det.

Tredjepart

Visse oplysninger administreres af Pengerådgivnings databehandlere i form af tredjepart. Pengerådgivning tillader kun databehandlere med samme høje datasikkerhed at opbevare eller behandle personoplysninger på vegne af os og vores kunder og såfremt de overholder såvel den til enhver tid gældende lovgivning om beskyttelse af persondata som nærværende datapolitik. Vi samarbejder ikke med tredjeparter, der ikke lever op til de samme høje sikkerhedskrav, som Pengerådgivning.

Periode for opbevaring

Dine personoplysninger opbevares udelukkende i det tidsrum, det findes nødvendigt i henhold til det oplyste formål. Dine oplysninger slettes, efterhånden som de ikke længere finder anvendelse eller er nødvendige, i forhold til de formål de blev indsamlet i forbindelse med. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen samt baggrunden for opbevaringen. Generelt gælder det at Pengerådgivning opbevarer dine personoplysninger i op til 3 år efter du senest har modtaget rådgivning eller lignende service fra os. For kunder som abonnerer på en af Pengerådgivnings Tryghedspakker og øvrige abonnementsbaserede serviceydelser gælder det således at Pengerådgivning opbevarer relaterede personoplysninger i op til 3 år efter abonnementets udløb/afslutning. Fortsat opbevaring af dine persondata efter udløbet af de 3 år, kan udelukkende finde sted, såfremt du fornyer dit samtykke herom til Pengerådgivning.

Dine rettigheder (Oplysningsret)

Du er til enhver tid velkommen til at få oplyst, hvilke personoplysninger Pengerådgivning opbevarer omkring dig. Dette gør du ved at sende en e-mail til e-mailadressen tidligere oplyst under afsnittet ’Dataansvarlig’. Du kan endvidere til enhver tid bede om at få korrigeret eller slettet eventuelle urigtige oplysninger om dig. Du bedes være opmærksom på, at du måske ikke længere vil have mulighed for at anvende vores serviceydelser, hvis du tilbagekalder dit samtykke eller beder om at få dine personoplysninger slettet. Når du begærer indsigt i, hvilke af dine persondata vi behandler, vil vi altid forsøge at sikre, at dine data ikke bliver fejlagtigt udleveret til uvedkommende. Dette betyder, at vi i nogle tilfælde, kan vi være nødsaget til at bede om at modtage persondata for at kunne udlevere persondata. Et eksempel herpå kunne være, at vi beder dig oplyse identifikationsoplysninger eller på anden vis fremvise legitimation, som bekræfter, at du er den, du udgiver dig for at være. Konsekvensen ved at afvise at oplyse identifikationsoplysninger vi eventuelt måtte efterspørge, er et afslag på din forespørgsel om indsigt.

Klageadgang

Ønsker du at klage over behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at sende os en skriftlig klage via e-mail kontakt@pengeraadgivning.dk. Det er også muligt at indgive eventuelle klager til Datatilsynet, Borgergade, 28, 5., 1300 København K.

Yderligere information

Såfremt du har yderligere spørgsmål eller brug for uddybende information vedrørende vores datapolitik eller Pengerådgivnings indsamling og håndtering af dine personoplysninger, er du velkommen til at rette skriftlig henvendelse til os via kontakt@pengeraadgivning.dk.

Opdatering af datapolitikken

Hos Pengerådgivning arbejder vi kontinuerligt på at forbedre vores produkter og services. Det betyder at indholdet i denne datapolitik ligeledes opdateres over tid. Vi forbeholder os retten til løbende at foretage ændringer og offentliggøre dem her på siden, uden yderligere orientering til de personer vi behandler persondata om.