Hvad betyder kursen på et lån for dig?

Og hvorfor er kurs 100 egentlig vigtigt?

Hvor mange klokker ringer hos dig, når vi siger kurs 100, kursgevinst, kurstab? Måske du har fuldstændig styr på, hvor vi befinder os i bankens jungle af begreber, måske du har hørt om begreberne, men ikke helt gennemskuet, hvad de egentlig indebærer.

Hvad er kurs, og hvad betyder kurs 100? Den hurtige forklaring 

Men kursen er faktisk ret vigtig at forstå – af flere årsager. Det kan nemlig have betydning, når du skal optage et lån, når du skal indfri et lån, og det kan også være vigtigt i forbindelse med at omlægge et lån. 

Kort opsummeret, kan man sige, at kursen er en afspejling af, hvor meget dine realkreditobligationer er værd. Og hvad betyder det så? Jo, når du optager et realkreditlån, som man jo oftest gør i forbindelse med et boligkøb, så køber du i virkeligheden nogle obligationer “bag lånet” af realkreditinstituttet. Og kursens størrelse bestemmer, hvor meget du skal give for obligationerne. Hvis du skal bruge 2.000.000 kr. til at finansiere et boligkøb, og kursen er 100, får du tilsvarende 2.000.000 udbetalt. Det gør du, fordi du pr. 100 kr., du låner, også får 100 udbetalt. Hvis kursen derimod er under 100 – lad os sige 92 – så får du kun 92 kr. udbetalt pr. lånt 100 kr. 

Således er det altså bedst for dig at låne penge, når kursen er så tæt på 100 som muligt. Kurs 100 betyder, at du ikke kommer til at skylde ekstra pr. lånt krone. Det, du skal låne, svarer 1:1 til det, du får udbetalt (når man ikke tager diverse omkostninger ved optagelse af lånet med i regnestykket).

Kurstab: Når du låner penge til en kurs under 100

Ved et fastforrentet obligationslån er kurstabet forskellen mellem, hvad du låner, og hvad du får udbetalt. Hvis du eksempelvis skal låne 2 millioner til en bolig, og kursen er på 95, så vil dit kurstab være på 5 procentpoint. Det betyder, at du faktisk skal låne mere, end hvad du egentlig har brug for, fordi dit lån er mindre end 100 (procent) værd. I det nævnte tilfælde ville du skulle låne 2,1 millioner for at få udbetalt 2 millioner. 

Kursgevinst: Når du kan få en gevinst ved at omlægge dit lån

Kursen og renterne hænger tæt sammen. Højere rente betyder lavere kurs, og lavere rente betyder højere kurs. Så i takt med de rentestigninger, vi har set på boliglånene de sidste 1,5 år, er kursen også blevet lavere. Og hvilken betydning har det så, hvis du har et lån med en lav rente? Jo, det betyder blandt andet, at du kan omlægge lånet og få en kursgevinst. 

Hvis du har et fastforrentet lån med lav rente til en høj kurs, har du mulighed for at lave en såkaldt opkonvertering. Opkonvertering betyder, at du omlægger dit lån til et andet med højere rente. Fordi kursen er lavere nu, end da du optog lånet, kan du købe obligationerne tilbage til en lavere pris. Du kan altså indfri dit lån til et lavere beløb end det, du skyldte. 

Du skal tænke det som, at du for hver 100 kr. af dit lån kun skal betale 75 kr. tilbage (hvis vi siger, at kursen ligger på 75). Og når vi snakker boliglån i millionklassen, kan det i sidste ende blive til mange penge. 

Husk at undersøge, hvad en opkonvertering vil betyde for din daglige økonomi

Når du opkonverterer, er fordelen, at du kan skære en del af din gæld af. Til gengæld kommer du til at betale mere i renter på dit nye lån. Derfor er det vigtigt at regne på, hvordan din daglige økonomi kommer til at se ud i fremtiden. 

I og med at det er et mindre lån, du skal optage, efter du har skåret noget af gælden af, bliver det ikke nødvendigvis meget dyrere for dig i månedlig ydelse. Det kommer helt an på din unikke situation og økonomi – og selvfølgelig hvilket lån du ender med. 

Noget af det vigtigste at finde ud af er, hvor robust din økonomi er. Hvordan vil dit månedlige budget se ud, hvis din boligpost stiger? Hvor meget højere ydelse kan du klare? Hvor stor en stigning skal der til, før dit budget begynder at blive meget sårbart? 

Hvilket et lån, du skal vælge, afhænger af, hvordan du forholder dig til disse spørgsmål. Ja sådan set også, om det overhovedet er hensigtsmæssigt for dig at omlægge dit lån. For det kan være meget forskelligt fra person til person, hvad der er vigtigst; at skære ned på sin gæld eller bevare den billigst mulige ydelse i måneden. 

I sidste ende
I sidste ende kan man altså ikke lave regler for, hvornår man skal opkonvertere, og hvornår man ikke skal. Men der kan potentielt være en stor gevinst at hente, hvorfor det altid vil være en god idé som minimum at undersøge dine muligheder!

Kurs

Book gratis møde

Book et gratis og uforpligtende møde med en af vores dygtige uvildige finansielle rådgivere.

Bliv kontaktet

Skriv os en mail og bliv kontaktet af én af vores dygtige uvildige finansielle rådgiver

Ring til os

Har du spørgsmål omkring hvordan vi kan hjælpe dig, så er du altid velkommen til at ringe.