Skilsmisseøkonomi – Hvad skal du forholde dig til, når du bliver skilt?

 

Stadig en stor andel af danskerne vælger at blive skilt og i 2020 var tallet ifølge Danmarks statistik oppe på 15.521. I den forbindelse bliver udtrykket skilsmisseøkonomi også brugt hyppigt og behovet for hjælp og rådgivning indenfor netop dette område er stort og stigende.

Der er rigtig meget at skulle forholde sig til, når man går igennem en skilsmisse. Udover at følelserne sidder uden på tøjet og det hele føles usikkert og uoverskueligt, er der en masse tunge økonomiske spørgsmål, som melder sig. De økonomiske konsekvenser af en skilsmisse er for mange svære at gennemskue.

Bodeling

Når man bliver gift, får ægtefællerne automatisk en formueordning, der kaldes fælleseje. Fælleseje er den mest udbredte ordning og betyder, at hver ægtefælle har sin egen bodel. Bodelen er de aktiver/værdier man ejer, og den gæld man har. Fælleseje betyder dermed IKKE, at man deler alting fælles i et ægteskab, som mange fejlagtigt tror. Ved fælleseje ejer man stadig selv de ting, man bragte med ind i ægteskabet, og som man køber, IMENS man er i ægteskabet. Det betyder med andre ord; hvis du ejer 500.000kr., når du går ind i ægteskabet, så vil du eje de penge igennem hele ægteskabet og skal ikke dele med din ægtefælle før en eventuelt skilsmisse.

Når man skilles deles det, der er fælleseje. Hvis I ikke har en ægtepagt eller en anden særlig ordning, også kaldet særeje, så skal formuen deles lige. Dette kan føre til helt oplagte urimeligheder. Det betyder nemlig, at hvis du ejer 500.000kr., og de overstiger den gæld, du/I har og din ægtefælle ikke ejer noget, så skal beløbet deles lige.

Bodeling hus

Hvis et ægtepar skilles og ejer en fælles bolig, så udgør denne typisk en meget stor del af bodelingen. Der er i den forbindelse nogle store beslutninger, der skal træffes. Enten kan den ene part overtage boligen inklusive gælden i boligen. Hvis der er friværdi i boligen, skal det besluttes hvorvidt den, der købes ud, skal have en udbetaling eller den, der overtager boligen skal beholde friværdien. Alternativet er at sælge boligen, hvis ingen af parterne ønsker eller har råd til at beholde boligen alene.

Værdien af en fælles bolig indgår naturligvis i parternes opgørelse af boet på linje med andre aktiver og passiver. Hvis parterne er uenige om boligens pris/værdi, kan man få boligen vurderet af én eller flere ejendomsmæglere. Der findes desværre mange eksempler på skilsmisser, der medfører en stor gæld grundet tab i forbindelse med et boligsalg. Hvis boligen sælges med et underskud og dermed tab, så hæfter begge for gælden, der er opstået på grund af underskudssalget.

Gæld

Gæld hæfter man altid selv for. Du kan kun komme til at hæfte for din ægtefælles gæld, hvis du selv har påtaget dig at hæfte for noget fælles med din ægtefælle. Det betyder, at hvis I optager et lån i en bank og begge skriver under på lånedokumentet, så er det et fælles lån og I hæfter derfor begge to for gælden. Hvis din ægtefælle derimod optager et lån alene eller har en gæld, inden I bliver gift, så hæfter du ikke. Du hæfter altid kun for din egen gæld, uanset om du er gift eller skilt.

Få rådgivning om skilsmisseøkonomi

Afhængigt af jeres situation kan det også være, at I udover bodeling og gæld er nødt til at forholde jer til jeres respektive pensioner, opsparinger og hvem der fremadrettet skal bære de primære udgifter til eventuelle børn.

Pengerådgivning kan hjælpe med at skabe et overblik over de økonomiske muligheder, herunder beslutninger om evt. salg/overtagelse af hus, bodeling og generelt hjælpe dig/jer trygt, sikkert og økonomisk gnidningsfrit igennem skilsmissen. Vi hjælper også med de praktiske ting i forhold til at tage kontakt til bank, ejendomsmægler og andre involverede parter. Vigtigst af alt er vi 100% uvildige og dermed DIN rådgiver. Vi er altid på din side af forhandlingsbordet, og hjælper dig med at træffe de valg, der passer bedst til dig, din situation og din økonomi.

Skal du skilles og har brug for hjælp til at få lavet en fremtidig plan for din økonomi? Book et gratis og uforpligtende rådgivningsmøde og find ud af, hvordan vi kan hjælpe dig.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *