Brugerbetingelser & Vilkår Okulus

Generelle betingelser og vilkår

Indledning

Følgende betingelser og vilkår (”Betingelserne”) gælder for enhver ydelse, der leveres via Okulus.dk, som udbydes af Pengerådgivning, Lyngbyvej 2, 2100 København Ø, CVR.nr: 37370878, herefter benævnt ”Pengerådgivning”. 

Brugeren skal acceptere Betingelserne, inden brugeren kan gøre brug af okulus.dk. Denne service gælder kun for forbrugere (herefter benævnt ”brugere”), jfr. nærmere nedenfor. Har brugeren i forbindelse med bestillingen sat markering i feltet “Jeg har læst og accepteret generelle betingelser og vilkår” udgør det en juridisk bindende aftale mellem brugeren og Pengerådgivning og dermed en accept af disse betingelser.

 

Om servicen

Okulus er en gratis service, der har til formål at give brugere (kun boligejere) mulighed for at kontrollere, om de med fordel kan omlægge deres boliglån.

 

Kun til privat brug

Pengerådgivning har ophavsretten til indholdet på okulus.dk samt til det materiale, der sendes til brugeren i forbindelse med anvendelse af okulus.dk. Udleverede materiale, herunder informationer, beregninger, vurderinger mv. må alene anvendes personligt og til privat brug. Det er ikke tilladt at anvende det udleverede materiale kommercielt, herunder, men ikke begrænset til, kunderådgivning, eller videredistribuering i andre publikationer, websites, eller personer, uden Pengerådgivnings forudgående skriftlige tilladelse. Automatiseret brug af tjenesten er heller ikke tilladt.

 

Sådan fungerer Okulus

Låneplatformen Okulus fungerer udelukkende til ejendomme, der er ejet i privat regi. Det er i strid med Betingelserne at foretage lånetjek på ejendomme, som brugeren ikke ejer på tidspunktet for lånetjekket. Det er ligeledes i strid med Betingelserne at angive ukorrekte kontaktoplysninger, herunder oplysninger om andre end brugeren selv.

Sådan fungerer servicen:
 1. Brugeren logger ind eller opretter en bruger
 2. Brugeren angiver sin adresse 
 3. Brugeren indtaster email og kodeord
 4. Pengerådgivning henter låneoplysninger vedrørende brugerens ejendom fra offentlige registre (Tinglysning)
 5. Brugeren tilgår sit personlige dashboard
 6. Pengerådgivning giver straks et tjek af brugerens lån
 7. Brugeren kontrollerer og retter detaljerne på de indhentede låneoplysninger
 8. Brugeren angiver den på dagen forventede værdi af boligen
 9. Brugeren vil løbende modtage relevant information på mail vedrørende dennes lånemuligheder 

 

Forudsætninger og risiko

De beregninger, brugeren modtager, er ikke mere præcise end de data, brugeren har indtastet. Det er derfor vigtigt, at brugeren er omhyggelig, når brugeren tilretter og redigerer sin lånedata. 

Beregningerne tager udgangspunkt i de nuværende kurser på obligationerne, samt de data Pengerådgivning har om brugerens lån. Kurser og priser er dog i konstant udvikling, og kan derfor, i det øjeblik brugeren ønsker at omlægge lånet, være forskellig fra det, Pengerådgivning har beregnet. Pengerådgivning er ikke ansvarlig herfor. Det indledende resultat, brugeren modtager straks efter indtastning af sine data, er ikke af samme præcision som de beregninger, der efterfølgende foretages, såfremt låneoplysningerne skal opdateres. Der er medtaget så mange forhold som muligt, når beregningerne foretages. Der holdes blandt andet øje med:

 • Indfrielseskurser på brugerens obligationer
 • Differencerenter
 • Opsigelsesgebyrer, kurtage, kursskæring mv.
 • Oprettelsesomkostninger, kurstab, kursskæring, kurtage mv.
 • De bidragssatser brugeren har nu, samt dem brugeren kan få ved en omlægning
 • Brugerens boligs værdi
 • Om brugeren kan omlægge banklån til billigere realkreditlån

Beregningerne skal ikke ses som en opfordring til at lægge lånene om, eller som et egentligt lånetilbud. Pengerådgivning anbefaler altid, at brugeren får gennemgået sine muligheder af den pågældendes bank, eller en uafhængig realkreditrådgiver, der har opnået godkendelse fra Finanstilsynet.

 

Låneovervågning

Ved tilmelding til okulus.dk bliver brugeren automatisk tilmeldt Pengerådgivnings Låneovervågning. Med Produktet Låneovervågning tilbyder Pengerådgivning at foretage løbende overvågning af lån. Låneovervågningen udføres som udgangspunkt 1 gang i ugen. Dette kan variere afhængigt af markedets forhold. Pengerådgivning forbeholder sig retten til at ændre hyppigheden af overvågning uden varsel.

Bindingsperiode 

Der er ingen bindingsperiode for Låneovervågning og overvågningen kan derfor opsiges uden varsel.

Ansvar

Pengerådgivning er ikke ansvarlig for ukorrekte oplysninger. Kendskab til ukorrekte oplysninger skal bringes til Pengerådgivnings kendskab straks. Pengerådgivning er desuden ikke ansvarlig for:

 • Direkte eller indirekte tab og følgeskader, såsom handelstab, driftstab, tabt fortjeneste og lignende økonomiske tab ved brug af Pengerådgivnings produkter eller ydelser, herunder okulus.dk.
 • Beskadigelse af udstyr ved anvendelse af Pengerådgivnings produkter eller ydelser.
 • Afbrydelser i adgangen til Pengerådgivnings produkter eller ydelser, selvom dette skyldes fejl eller mangler ved Pengerådgivnings system eller transmission.
 • Tredjemands uretmæssige adgang til oplysninger overgivet til Pengerådgivning.
 • Tab, der skyldes manglende oplysning om lånetilbud.
 • Tab i forbindelse med låneomlægning, der ikke skyldes forhold, som Realkreditkonsulenterne hverken var eller burde være bekendt med.

 

Markedsføring

Pengerådgivning kan via e-mail, opkald, SMS eller via lignende elektroniske medier, produktinformation og andet materiale om egne tilsvarende produkter eller ydelser. Sådanne henvendelser kan til enhver tid gebyrfrit frabedes ved at rette henvendelse til Pengerådgivning.

Opsigelse og ændringer

Aftalen gælder, til den opsiges. Aftalen kan til enhver tid opsiges uden varsel, medmindre andet er aftalt ved særskilt aftale. Pengerådgivning kan opsige aftalen med 14 dages varsel. I tilfælde af brugerens misligholdelse, kan Pengerådgivning ophæve aftalen uden varsel. Ændringer i Betingelserne kan ske med 14 dages varsel.

 

Lånekriterier

Pengerådgivning forbeholder sig retten til på egen hånd at fastsætte relevante lånekriterier. Lånekriterier kan til enhver tid ændres ensidigt af Pengerådgivning. Når lånekriterierne opfyldes, vil der blive fremsendt en meddelelse omkring mulighederne for at skifte lån. Det bemærkes, at denne meddelelse ikke er et udtryk for tilbud afgivet af Pengerådgivning, men alene en opfordring til at søge rådgivning.

 

Klage

Hvis der opstår en situation, hvor serviceydelsen ikke lever op til brugerens forventning, anmodes brugeren om, at der rettes henvendelse til Pengerådgivning med henblik på at søge at finde en hensigtsmæssig løsning. Skulle det mod forventning ikke lykkes at finde en hensigtsmæssig løsning, har brugeren mulighed for at klage over Realkreditkonsulenterne. Klager kan indgives til: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen.

Generelle betingelser og vilkår

Indledning

Følgende betingelser og vilkår (”Betingelserne”) gælder for enhver ydelse, der leveres via Lånetjek.dk, som udbydes af Pengerådgivning, Jagtvej 223, 1. th, 2100 København Ø, CVR.nr: 37370878, herefter benævnt ”Pengerådgivning”. Brugeren skal acceptere Betingelserne inden brugeren kan gøre brug af lånetjek.dk. Denne service gælder kun for forbrugere (herefter benævnt ”brugere”), jfr. nærmere nedenfor. Har brugeren i forbindelse med bestillingen sat markering i feltet “Jeg har læst og accepteret generelle betingelser og vilkår” udgør det en juridisk bindende aftale mellem brugeren og Pengerådgivning og dermed en accept af disse betingelser.

 

Om servicen

Låneovervågning er en gratis service, der har til formål at give brugere (kun boligejere) mulighed for at kontrollere, om de med fordel kan omlægge deres boliglån.

 

Kun til privat brug

Pengerådgivning har ophavsretten til indholdet på lånetjek.dk samt til det materiale der sendes til brugeren i forbindelse med anvendelse af lånetjek.dk. Udleverede materiale, herunder informationer, beregninger, vurderinger mv. må alene anvendes personligt og til privat brug. Det er ikke tilladt at anvende det udleverede materiale kommercielt, herunder men ikke begrænset til kunderådgivning, eller videredistribueres i andre publikationer, websites, eller personer, uden Pengerådgivnings forudgående skriftlige tilladelse. Automatiseret brug af tjenesten er heller ikke tilladt.

 

Sådan fungerer Låneovervågning

Låneovervågningen fungerer udelukkende til ejendomme, der er ejet i privat regi. Det forudsættes endvidere, at der er tale om en helårsbolig, der kan opnå maksimal tilladt realkreditfinansiering (pt. 80 % belåning). Det er i strid med Betingelserne at foretage lånetjek på ejendomme, som brugeren ikke ejer på tidspunktet for lånetjekket. Det er ligeledes i strid med Betingelserne at angive ukorrekte kontaktoplysninger, herunder oplysninger om andre end brugeren selv.

Sådan fungerer servicen:

 1. Brugeren angiver sin adresse
 2. Pengerådgivning henter låneoplysninger vedrørende brugerens ejendom fra offentlige registre (Tinglysning)
 3. Brugeren kontrollerer og retter detaljerne på de indhentede låneoplysninger
 4. Brugeren angiver den på dagen forventede værdi af boligen
 5. Brugeren angiver kontaktinformationer
 6. Pengerådgivning giver straks et tjek af brugerens lån
 7. Brugeren modtager herefter en mail med login-oplysninger
 8. Herefter regner Pengerådgivning på brugerens lån og fremsender en mail med resultatet. (dette er valgfrit)
 9. Såfremt Pengerådgivning mener, at der kan opnås tilstrækkelige besparelse, vil der være beregninger vedhæftet mailen

 

Forudsætninger og risiko

De beregninger, brugeren modtager, er ikke mere præcise end de data, brugeren har indtastet. Det er derfor vigtigt, at brugeren er omhyggelig, når brugeren opretter sig. Beregningerne tager udgangspunkt i de nuværende kurser på obligationerne, samt de data Pengerådgivning har om brugerens lån. Kurser og priser er dog i konstant udvikling, og kan derfor i det øjeblik brugeren ønsker at omlægge lånet, være forskellig fra det Pengerådgivning har beregnet. Pengerådgivning er ikke ansvarlig herfor. Det indledende resultat brugeren modtager straks efter indtastning af sine data, er ikke af samme præcision som de beregninger, der efterfølgende foretages. Der er medtaget så mange forhold som muligt, når beregningerne foretages. Der holdes blandt andet øje med:

 • Indfrielseskurser på brugerens obligationer
 • Differencerenter
 • Opsigelsesgebyrer, kurtage, kursskæring mv.
 • Oprettelsesomkostninger, kurstab, kursskæring, kurtage mv.
 • De bidragssatser brugeren har nu, samt dem brugeren kan få ved en omlægning
 • Brugerens boligs værdi
 • Om brugeren kan omlægge banklån til billigere realkreditlån

Beregningerne skal ikke ses som en opfordring til at lægge lånene om, eller som et egentligt lånetilbud. Pengerådgivning anbefaler altid, at brugeren får gennemgået sine muligheder af den pågældendes bank, eller en uafhængig realkreditrådgiver, der har opnået godkendelse fra Finanstilsynet.

 

Låneovervågning

Ved tilmelding til Lånetjek.dk bliver brugeren automatisk tilmeldt Pengerådgivnings Låneovervågning. Med Produktet Låneovervågning tilbyder Pengerådgivning at foretage løbende overvågning af lån. Låneovervågningen udføres som udgangspunkt 2-4 gange månedligt. Dette kan variere afhængigt af markedets forhold. Pengerådgivning forbeholder sig retten til at ændre hyppigheden af overvågning uden varsel.

Bindingsperiode 

Der er ingen bindingsperiode for Låneovervågning og overvågningen kan derfor opsiges uden varsel.

Ansvar

Pengerådgivning er ikke ansvarlig for ukorrekte oplysninger. Kendskab til ukorrekte oplysninger skal bringes til Pengerådgivnings kendskab straks. Pengerådgivning er desuden ikke ansvarlig for:

 • Direkte eller indirekte tab og følgeskader, såsom handelstab, driftstab, tabt fortjeneste og lignende økonomiske tab ved brug af Pengerådgivnings produkter eller ydelser, herunder lånetjek.dk.
 • Beskadigelse af udstyr ved anvendelse af Pengerådgivnings produkter eller ydelser.
 • Afbrydelser i adgangen til Pengerådgivnings produkter eller ydelser, selvom dette skyldes fejl eller mangler ved Pengerådgivnings system eller transmission.
 • Tredjemands uretmæssige adgang til oplysninger overgivet til Pengerådgivning.
 • Tab, der skyldes manglende oplysning om lånetilbud.
 • Tab i forbindelse med låneomlægning, der ikke skyldes forhold, som Realkreditkonsulenterne hverken var eller burde være bekendt med.

 

Markedsføring

Pengerådgivning kan via e-mail, opkald, SMS eller via lignende elektroniske medier, produktinformation og andet materiale om egne tilsvarende produkter eller ydelser. Sådanne henvendelser kan til enhver tid gebyrfrit frabedes ved at rette henvendelse til Pengerådgivning.

Opsigelse og ændringer

Aftalen gælder til den opsiges. Aftalen kan til enhver tid opsiges uden varsel, medmindre andet er aftalt ved særskilt aftale. Pengerådgivning kan opsige aftalen med 14 dages varsel. I tilfælde af brugerens misligholdelse, kan Pengerådgivning ophæve aftalen uden varsel. Ændringer i Betingelserne kan ske med 14 dages varsel.

 

Lånekriterier

Pengerådgivning forbeholder sig retten til på egen hånd at fastsætte relevante lånekriterier. Lånekriterier kan til enhver tid ændres ensidigt af Pengerådgivning. Når lånekriterierne opfyldes, vil der blive fremsendt en meddelelse omkring mulighederne for at skifte lån. Det bemærkes, at denne meddelelse ikke er et udtryk for tilbud afgivet af Pengerådgivning, men alene en opfordring til at søge rådgivning.

 

Klage

Hvis der opstår en situation, hvor serviceydelsen ikke lever op til brugerens forventning, anmodes brugeren om, at der rettes henvendelse til Pengerådgivning med henblik på at søge at finde en hensigtsmæssig løsning. Skulle det mod forventning ikke lykkes at finde en hensigtsmæssig løsning, har brugeren mulighed for at klage over Realkreditkonsulenterne. Klager kan indgives til: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen