Hvorfor er en pensionsrådgiver vigtig?

pension

Hvad er pension?

Pension er en ydelse, som du kan modtage, når du trækker dig fra arbejdsmarkedet. En pension har til formål at give dig en sikkerhed, når du forlader arbejdsmarkedet og på den måde sikre dig, at du stadig kan have en fornuftig levestandard på trods af, at du ikke længere kan arbejde.

Der findes flere typer af pensioner, som du kan modtage. Herunder kan følgende tre nævnes: de lovbaserede pensioner, arbejdsmarkedspensioner og individuel pensionsordning.

De lovbaserede pensioner

De lovbaserede pensioner er som ordet indikerer de pensioner, som fremgår af lovgivningen og som det offentlige system står for udbetalingen af. Disse pensioner er f.eks. folkepension og førtidspension. Folkepensionen har alle danske statsborgere retskrav på, når de har nået folkepensionsalderen. Folkepensionsalderen er på nuværende tidspunkt 65 år, men i takt med at gennemsnitsalderen for danskerne stiger vil folkepensions alderen formentlig stige. Førtidspension tildeles til personer, der er blevet uarbejdsdygtige inden de når pensionsalderen eller til folk, hvor der er blevet vurderet at de aldrig vil blive i stand til at passe et almindeligt arbejde.

Arbejdsmarkedspensioner

De fleste danskere der har en ansættelseskontrakt har som regel en pensionsordning. Denne pensionsordning kaldes for en arbejdsmarkedspension. Denne pensionsordning bliver betalt af både arbejdsgivere samt den ansatte. Der findes flere former for arbejdsmarkedspensioner.

Individuel pension

En individuel pension er en pension du har mulighed for at oprette og som du selv indbetaler til. Der findes flere forskellige typer af individuelle pensioner.

 ”En ting vi kan være sikre på i denne verden er, at tiden den går”

Pension er altså en form for opsparing, til når du bliver gammel. Det er derfor en fordel at have penge stående, sådan at du kan fastholde en god levestandard. Hvis du f.eks. ikke har en arbejdsmarkedspension via dit arbejde, så er det en fordel at forhandle med din arbejdsgiver om det og dermed få startet på det. På den måde kommer du i gang med at spare penge op til alderdom og jo før du kan gøre det, jo bedre er det. For mange kan det virke uoverskueligt og unødvendigt at tænke på sin pension allerede nu, men en ting vi kan være sikre på i denne verden er, at tiden går og vi bliver derfor ældre. Der kommer altså en dag, hvor du vil nyde godt af at have en god pensionsordning.

Uvildig pensionsrådgiver

Du kan med fordel søge uvildig pensionsrådgivning. En uvildig pensionsrådgiver kan hjælpe dig med, at give dig et overblik over din pension og herunder vise dig, hvor meget du får udbetalt med din nuværende pensionsløsning, når du går på pension. En uvildig pensionsrådgiver kan sammen med dig lave en plan over din fremtid og lave en pensionsopsparing, der passer til den måde, som du ønsker at levet livet, når du bliver pensionist.

At lave en opsparing til når du går på pension er naturligvis en god idé især eftersom det tyder på, at en god pensionisttilværelse kommer til at afhænge af dine egne opsparede penge og dermed ikke folkepensionen alene. En pensionsopsparing har den konsekvens, at du har færre penge her og nu. Det er derfor vigtigt, at du har en pensionsopsparing, der passer til lige netop dine fremtidige ønsker, men også dine nuværende ønsker og økonomi.

Pensionsmidler er et produkt, som de finansielle udbydere kan tjene mange penge på. Du skal derfor være opmærksom på, at de finansielle udbydere kan opkræve dyre gebyrer og administrationsomkostninger. Dette har desværre den betydning for dig, at der er mindre penge tilbage til dig og din pension. Dette er også et argument for at vælge en uvildig pensionsrådgiver, da en uvildig pensionsrådgiver er uafhængig af nogen og dermed ikke skal tjene penge på dig igennem gebyrer og administrationsomkostninger.